โหนกระแสโดนระงับออกอากาศ 1 วัน กสทช. ลงโทษฐานนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม

รายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัย

รายการโหนกระแส หนุ่มกรรชัย ของทางช่อง 3 ถูก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งระงับการออกอากาศเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

สาเหตุ ของการระงับออกอากาศในครั้งนี้ มาจาก กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการโหนกระแสมีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ละเมิดจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ ดังนี้

  • การนำเสนอเนื้อหาในลักษณะสร้างความเกลียดชัง ระหว่างคนในสังคม อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
  • การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • การเปิดโอกาสให้แหล่งข่าวกล่าวร้ายหรือพาดพิงบุคคลอื่น ยั่วยุ บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม

ทั้งนี้ กสทช. เคยมีหนังสือแจ้งเตือนให้ทางช่อง 3 ไปแล้ว 1 ครั้ง กรณีการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโหนกระแส แต่ทางช่องไม่ได้ปฏิบัติตาม จึงถูกลงโทษด้วยการระงับการออกอากาศดังกล่าว

ทางรายการโหนกระแสได้ออกมาขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้น และจะนำข้อเสนอแนะของ กสทช. ไปปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาในรายการให้เหมาะสมต่อไป