ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2567

ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2567

ปี 2567 มีวันหยุดราชการ รวม 23 วัน แบ่งเป็น:

วันหยุดประจำปี:

 • 1 มกราคม: วันขึ้นปีใหม่
 • 13-15 เมษายน: วันสงกรานต์ (หยุด 3 วัน)
 • 27 เมษายน: วันวิสาขบูชา
 • 8 พฤษภาคม: วันพืชมงคล
 • 11 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา (วันอาสาฬหบูชา)
 • 22 พฤษภาคม: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบรมมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
 • 24 มิถุนายน: วันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม: วันอาสาฬหบูชา (วันเข้าพรรษา)
 • 12 สิงหาคม: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ
 • 16 ตุลาคม: วันพฤหัสบดีบรมมงคล (วันทำบุญตักบาตรเทโว)
 • 23 ตุลาคม: วันปิยมหาราช
 • 5 ธันวาคม: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากรุงธนบุรี และวันชาติ
 • 31 ธันวาคม: วันสิ้นปี

วันหยุดชดเชย:

 • 16 เมษายน: วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

หมายเหตุ:

 • วันหยุดราชการบางวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดตามประกาศจากทางราชการอีกครั้ง
 • วันหยุดธนาคารอาจแตกต่างจากวันหยุดราชการ กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการ

วันหยุดยาว:

ปี 2567 มีวันหยุดยาวดังนี้:

 • 11-13 เมษายน: 3 วัน (สงกรานต์)
 • 29-30 กรกฎาคม: 2 วัน (อาสาฬหบูชา)
 • 12-14 สิงหาคม: 3 วัน (วันแม่แห่งชาติ)
 • 21-23 ตุลาคม: 3 วัน (ปิยมหาราช)

แหล่งข้อมูล: