Latest Posts

หลานม่า: ภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ทะลุ 100 ล้าน!

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “หลานม่า” กำกับโดย พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ กลายเป็นปรากฏการณ์บนหน้าจอภาพยนตร์ไทย เพียง 4 วันหลังเข้าฉาย ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรายได้รวมทั่วประเทศไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท

สงกรานต์ 2567: เตรียมตัวร่วมเทศกาลปีใหม่ไทย

สงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ไทย โดยทั่วไปแล้ววันหยุดราชการตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี แต่บางครั้งรัฐบาลอาจประกาศให้มีวันหยุดยาวเพิ่มเติม

วันหยุดเดือนเมษายน 2567 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันหยุดยาว 11 วัน!

เทศกาลสงกรานต์ มาถึงตามมาด้วยเดือนเมษายนที่จะเป็นเดือนที่ทุกคนรอคอยอีกครั้ง เพราะมีวันหยุดเดือนเมษายน 2567 ยาวถึง 11 วันติดต่อกัน!

เส้นทางของดาราเกาหลี: เบื้องหลังความสำเร็จและแรงบันดาลใจ

“ดาราเกาหลี” เปรียบเสมือนดาวดวงจรัสแสงที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลก เบื้องหลังความงดงามและความสามารถนั้น

คำขอขมาพระแม่คงคา ประเพณีลอยกระทง ท่องตามนี้

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อธรรมชาติและเทพเจ้า และเป็นการแสดงออกถึงความหวังและความปรารถนาที่ดีในชีวิต การขอขมาและขอพรจากพระแม่คงคาแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และความศรัทธาในความสงบและการเริ่มต้นใหม่

เงินเดือน เดือนละกี่บาทนายกคนปัจจุบันได้รับ?

นายกรัฐมนตรีได้รับเงินเดือนเท่าไร?เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีคือ 75,590 บาทต่อเดือน และเงินประจำตำแหน่งคือ 50,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 125,590 บาทต่อเดือน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 และคู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 อ้างอิง https://www.enforno.com/news/prime-minister-salary/

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ผู้ว่าความอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นทนายความชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทการให้คำปรึกษาและการแทรกแซงในคดีความระดับสูงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง, อาชญากรรม, และการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ประวัติทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายอนันต์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย เริ่มต้นทำงานเป็นทนายความตั้งแต่ปี

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบด้วยแอป BBC Learning English

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นระบบและเต็มประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ แอปเพื่อการศึกษาอย่าง BBC Learning English เป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถ…

แอป CamScanner เครื่องมือสำหรับการสแกนและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล

แอป CamScanner – PDF Scanner เป็นแอปเพื่อการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการสแกนและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล กับความสะดวกสบายและคุณภาพของภาพที่สูง ในบทความนี้เรา…