รู้จัก เครื่องบินตกหลุมอากาศ คืออะไร? อันตรายแค่ไหน

ตกหลุมอากาศคือ

หลุมอากาศ หรือ ความปั่นป่วนในอากาศ (Air Turbulence) หมายถึง สภาวะที่เครื่องบินประสบกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วของอากาศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือน หรือ โยนตัวของเครื่องบิน ซึ่งอาจสร้างความรู้สึกไม่สบาย หรือ เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและลูกเรือ

สาเหตุของการตกหลุมอากาศ คืออะไร?

  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ: เมื่อเครื่องบินบินผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ความหนาแน่นของอากาศจะเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อแรงยกที่ปีกเครื่องบิน
  • กระแสลม: ลมที่พัดผ่านภูเขา หรือ กระแสลมเย็นและร้อนที่ปะทะกัน ล้วนเป็นสาเหตุของความปั่นป่วนในอากาศ
  • เมฆฟ้าผ่า: บริเวณที่มีเมฆฟ้าผ่า มักมีความปั่นป่วนในอากาศสูง

ระดับความรุนแรงของหลุมอากาศ

ความปั่นป่วนในอากาศแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับเบา (Light): เครื่องบินสั่นสะเทือนเล็กน้อย ผู้โดยสารบางคนอาจรู้สึกได้
  • ระดับปานกลาง (Moderate): เครื่องบินสั่นสะเทือนรุนแรง ผู้โดยสารส่วนใหญ่รู้สึกได้ วัตถุบนที่วางของอาจหลุดลงมา
  • ระดับรุนแรง (Severe): เครื่องบินโยนตัวอย่างรุนแรง อาจควบคุมทิศทางได้ยาก มีความเสี่ยงต่ออันตราย

วิธีรับมือเมื่อตกหลุมอากาศ

  • รัดเข็มขัดนิรภัย: สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่น
  • ก้มหน้าลง: ก้มหน้าลงกับตัก วางมือไว้บนศีรษะ เพื่อป้องกันศีรษะจากการกระแทก
  • หายใจเข้าลึกๆ: พยายามหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ: ลูกเรือจะแจ้งเตือนและแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศ

เครื่องบินตกหลุมอากาศแล้วจะตกหรือไม่?

โดยปกติแล้ว เครื่องบินได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากหลุมอากาศ นักบินก็ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ดังนั้น โอกาสที่เครื่องบินจะตกจากการตกหลุมอากาศนั้นน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม หลุมอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและลูกเรือ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ รัดเข็มขัดนิรภัย และพยายามควบคุมสติ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง