เรือหลวงช้าง: พลังมหาศาลแห่งท้องทะเลไทย

เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้าง เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ลำใหม่ของกองทัพเรือไทย เปรียบเสมือนปราการเหล็กที่พร้อมปกป้องผืนน้ำไทย เรือลำนี้ได้ถูกพระราชทานนามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดา พัชรภักดิ์ดี ทรงเจิมเรือ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

เรือหลวงช้าง ความยิ่งใหญ่สมชื่อ

เรือหลวงช้าง ลำนี้มีความยาว 210 เมตร กินน้ำลึก 7 เมตร ระวางขับน้ำ 25,000 ตัน แล่นด้วยความเร็วสูงสุด 25 นอต (46 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) บรรจุพลเรือได้ 1,069 นาย บรรทุกยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก รถบรรทุก และเฮลิคอปเตอร์ได้หลากหลายรุ่น เรือหลวงช้าง จึงเปรียบเสมือนเมืองลอยน้ำขนาดย่อม ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งในยามสงคราม และยามบ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ

ภารกิจอันยิ่งใหญ่

เรือหลวงช้าง ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักในการยกพลขึ้นบก สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล เรือลำนี้ยังสามารถรองรับภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ก้าวกระโดดครั้งสำคัญ

เรือหลวงช้าง นับเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทย แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการรักษาอธิปไตยทางทะเล เรือลำนี้จะเป็นพลังสำคัญในการปกป้องผืนน้ำไทย และรักษาผลประโยชน์ของชาติให้คงอยู่ต่อไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือหลวงช้าง

 • ประเภท: เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่
 • สังกัด: กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
 • ระวางขับน้ำ: 25,000 ตัน
 • ความยาว: 210 เมตร
 • ความกว้าง: 31.9 เมตร
 • กินน้ำลึก: 7 เมตร
 • ความเร็ว: 25 นอต (สูงสุด) 18 นอต (มัธยัสถ์)
 • พลเรือ: 1,069 นาย
 • อากาศยาน: เฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ
 • ยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก: 10 คัน
 • รถบรรทุก: 60 คัน