จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านแอป ShopeePay เริ่ม 1 ก.ค. นี้

จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านแอป ShopeePay เริ่ม 1 ก.ค. นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ได้อีกครั้ง หลังจากที่บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาระบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรายละเอียดการชำระเงิน

  • ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay: ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ได้ตามปกติ
  • ช่องทางอื่น ๆ:
    • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ธ.ก.ส.
    • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น), เทสโก้ โลตัส, เคาน์เตอร์บุญเติม Bill Payment, เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม, ตู้บุญเติม
    • การหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย, ทหารไทยธนชาต, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงเทพ, ออมสิน, ธ.ก.ส.
    • ผ่าน Mobile Application ShopeePay/Shopee, Krungthai Next และ QR Code (Cross Bank Bill Payment)

การประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ว่าสามารถใช้บริการช่องทางการชำระเงินหลากหลายเพื่อความสะดวก โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

สรุป

การชำระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 ผ่านแอป ShopeePay และช่องทางอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม.