กรวดน้ำลงดิน คืออะไร พร้อมประวัติ ที่มา

บทกรวดน้ำลงดิน

พระแม่ธรณี หรือ นางพระธรณี เป็นเทพมารดาแห่งโลกที่มีบทบาทสำคัญในพุทธประวัติ โดยปรากฏชื่อเธอขึ้นตั้งแต่ครั้งพระพุทธองค์ทรงผจญกับพญามารในขณะบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้

ในตำนานระบุว่า พระแม่ธรณีได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์โดยทรงบีบมวยผมให้น้ำไหลออกมาท่วมพวกพญามารจนพ่ายแพ้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความดีที่ช่วยปกป้องพระพุทธองค์

ในวรรณคดีไทย ชื่อของพระแม่ธรณี ปรากฏในหลายเรื่อง และมีหลายชื่อเรียกต่างๆ เช่น นางพระธรณี, พระแม่วสุนธราพสุธา และอื่นๆ ที่ล้วนแล้วแต่หมายถึงผู้ที่ไว้ซึ่งแผ่นดินและทรัพย์สินอันอุดมสมบูรณ์

ความเคารพนับถือและเรียกขานพระแม่ธรณีในชีวิตประจำวันของชาวไทยนั้น เป็นไปอย่างสูง จนกระทั่งมีการสวดมนต์กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลและขอพรจากพระแม่ธรณี เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต

การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล โดยใช้น้ำที่จัดเตรียมไว้นั้น เป็นการสร้างกุศลคุณประโยชน์ ซึ่งเชื่อกันว่าการอธิษฐานจิตและการอุทิศส่วนกุศลที่ทำขึ้นนี้จะช่วยให้ได้รับบุญกุศลกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสวดมนต์เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง เพื่อขอให้ศัตรูและอุปสรรคต่างๆ ถูกกำจัดไป

บทกรวดน้ำลงดิน บทสวดมนต์ที่ถูกกล่าวขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่อุทิศให้กับพระแม่ธรณีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และเทพพรหมเทวดาทั้งหลาย อีกทั้งยังน้อมถวายกุศลให้กับบิดามารดา พ่อแม่ครูอาจารย์ และบุคคลที่มีพระคุณทุกพระองค์ที่ผู้สวดมนต์ได้กระทำบุญมาในชาติก่อนๆ ผ่านการสวดมนต์นี้ ผู้ที่สวดมักจะน้อมนำบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ ขอให้เป็นประโยชน์ในการขจัดกิเลสและเคราะห์กรรมต่างๆ พร้อมทั้งน้อมบุญนั้นเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความสุข ความเป็นสุขที่ยั่งยืน และการเข้าถึงภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงขึ้น